Dick Bakker (1961) heeft, na zijn studie Fysische Geografie, Bodemchemie en -fysica (UvA), 22 jaar gewerkt bij verschillende onderzoeksinstituten en overheden:

1989-1996: TNO Milieuwetenschappen, afdeling Milieuchemie, Delft.
1997-1998: TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie, afdeling Ecologische Risico’s, Den Helder.
1999-2000: Provincie Flevoland, afdeling Milieuplanvorming, Lelystad.
2001-2007: Rijkswaterstaat-RIZA, afd. Emissies en Diffuse bronnen en afd. Watersystemen Chemie en Ecotoxicologie, Lelystad.
2008-2011: Deltares, afdeling Bodem- en Grondwaterkwaliteit, Utrecht.

In deze 22 jaar heeft hij een schat aan ervaring opgedaan op een breed gebied van milieukwaliteit (bodem, waterbodem, water en lucht). Deze ervaring omvat onder meer projectleiding, het opstellen van adviezen, het schrijven van rapporten en het reviewen van rapporten in het kader van kwaliteitsborging.

Deze ervaring zet hij nu graag via GeoTReMA  in om u te helpen bij uw projecten en rapportages.

Onder de knop Diensten vindt u hierover nadere informatie.