TextReview

In veel organisaties zijn teksten en rapporten het belangrijkste (eind)product van de eigen of uitbestede werkzaamheden. Een goede tekst- en zinsopbouw, een juiste woordkeuze en een correcte spelling vergroten de leesbaarheid en begrijpelijkheid van elke tekst. Niet elke (concept)tekst voldoet echter aan deze kwalificaties.

Ik assisteer u graag bij het verbeteren van uw teksten en rapporten. Afhankelijk van uw wens, kan mijn inzet daarbij variëren van het simpelweg becommentariëren tot en met het corrigeren, redigeren of zelfs het volledig herschrijven van teksten. Dit doe ik voor zowel Nederlandstalige als Engelstalige teksten en rapporten. Het vertalen van (milieutechnische) teksten van het Nederlands naar het Engels behoort ook tot mijn mogelijkheden.
Tenslotte kan ik u met het schrijven van verslagen van bijeenkomsten behulpzaam zijn.

Ik heb in mijn loopbaan veel ervaring opgedaan met het reviewen van rapporten in het kader van de kwaliteitsborging onder ISO-9001 en met het schrijven van zowel beleidsmatige als milieutechnische teksten, rapporten en verslagen. Ik denk daarom ook een waardevolle bijdrage aan úw teksten te kunnen leveren.

Door mijn geringe overheadkosten, kan ik mijn werkzaamheden voor u tegen een zeer concurrerend tarief uitvoeren. Probeer mijn inzet voor uw organisatie eens uit en laat u overtuigen van de door mij geleverde kwaliteit!