MilieuAdvies en projectondersteuning

Niet alleen tekstueel (zie onder TextReview ), maar ook inhoudelijk, kan ik beleidsmatige en milieutechnische rapportages voor u beoordelen. Dit kan zijn in het kader van kwaliteitsborging binnen uw eigen organisatie, maar bijvoorbeeld ook als ‘second opinion’ op een door u uitbestede rapportage. Door met een deskundige en kritische blik naar de inhoud te kijken, kan ik hierover een kwaliteitsoordeel geven en suggesties doen met betrekking tot eventuele verbeteringen. Deze kritisch beschouwende rol kan ik ook voor u spelen als externe projectbegeleider of deelnemer aan een klankbordgroep bij milieugerelateerde projecten.

Ik heb in mijn loopbaan veel ervaring opgedaan met het (bege)leiden van projecten op milieugebied (bodem, waterbodem, water en lucht) en kan dus ook op dat gebied voor u van waarde zijn.

Door mijn geringe overheadkosten, kan ik mijn werkzaamheden voor u tegen een zeer concurrerend tarief uitvoeren. Probeer mijn inzet voor uw organisatie eens uit en laat u overtuigen van de door mij geleverde kwaliteit!